Detta händer i Bullar'n

Bullaregården
Mackan
torsdag, 07 dec 17:30 - 22:00
 
Välkommen till Bullarebygdens samhällsförening

bullarebygden

En välbehövlig fika efter strandstädning på Framnäs badplats.

Information om Bullarebygdens samhällsförening

Vad gör vi som samhällsförening:

En opolitisk förening där allt i styrelsen är ideellt arbete

Värnar om sin bygd och engagerar sig i samhällsfrågor

Samverkar med andra föreningar i bygden

Är ”remissinstans” i frågor som rör bygden

Detta har åstadkommits under de senaste åren:

Hastighetsbegränsningar genom Backa och vid skolan

Uppsättande av vägskylt BACKA

Breddad väg och trottoar på Skolvägen

Påfyllning av sand vid badstranden då det försvinner en del under islossningen

Varje år genomförs strandstädning vi badplatsen med efterföljande korvgrillning

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 50 kr/pers gäller endast vuxna

Dessa pengar används för att vi tillsammans skall kunna göra något trevligt för stora som små

Ex. på genomförda aktiviteter är gemensam festkväll, bussresa, bowlingresa m.m.

Användas till sådant som vi inte får ersättning för av kommunen, ex. borden vid badstranden

Alla medlemmar har möjlighet att vara med och påverka samt komma med idéer om vad föreningen skall ägna sig åt.

Medlemsavgiften kan betalas till Pernilla Kjellqvist eller annan styrelseledamot eller sättas in på konto 735-8468, glöm inte att ange namn i meddelanderutan

Styrelsen:

Ordförande: Thomas Alfredsson Tel. 0525-50340

Sekreterare: Eva Nordin Tel. 0525-51086

Kassör: Pernilla Kjellqvist Tel. 0525-50157

Suppleanter: Sture Hansson, Kristina Karnström, Jenny Berrisch.

Välkommen som medlem så att vi även i fortsättningen kan ha en aktiv samhällsförening. Föreningen har funnits sedan 1967.

Styrelsen


Senast uppdaterad 2011-07-25 15:55